Domov

Mehka dejstva

"Človeška" komponenta

Za razvoj digitalne infrastrukture kot orodja za regionalni razvoj in prenos obetavnih pristopov v prakso, je potrebna pripravljenost vseh deležnikov. Prebivalstvo, podjetniki, zaposleni in lokalni odločevalci morajo biti odprti za spremembe. Vsaka občina potrebuje tako imenovane "lokalne junake" - vzornike, ki jim prebivalci zaupajo in ki se iz lastnega prepričanja zavzemajo za implementacijo digitalnih rešitev. 

Lokalni junaki so zagovorniki določenih tem, ki vodijo po zgledu, navdihujejo in ubirajo nova pota.

Njihova naloga je vzpostaviti zaupljiv odnos z lokalnim prebivalstvom in jim dati občutek, da se lahko poistovetijo s svojim lokalnim junakom. To je prvi korak k inovacijam in izvajanju digitalnih strategij v korist ljudi. 

Z digitalnimi rešitvami je namreč mogoče izpolniti različne potrebe in želje. Naj gre za digitalno obveščanje o dejavnostih in dogodkih v občinah s pomočjo ustreznih aplikacija ali za digitalno sodelovanje lokalnega prebivastva pri razvoj občine. Ljudje s pomočjo digitalnih procesov doživljajo pozitivne učinke na svoj življenjski prostor in kakovost svojega življenja.

Od ljudi – za ljudi

Poleg tega digitalizacija odpira možnosti za nadregionalno povezovanje in izmenjavo izkušenj, s ciljem razvijanja skupnih idej - onkraj občinskih meja - in okrepitve regije. Z inovativnimi rešitvami, prilagojenimi posameznim težavam na podeželskih območjih alpskega prostora..