Domov

Trda dejstva

Digitalna infrastruktura in kaj omogoča

Redka poseljenost območij je vzork za manjše naložbe v infrastrukturo, kar vodi v odseljevanje, kar ima za posledico ponovno manjše naložbe - ta začarani krog je mogoče prekiniti s pomočjo digitalizacije.  Za odpravljanje tipičnih težav obrobnih občin, kot sta beg možganov in staranje prebivalstva, je zato celovito optično omrežje kot osnovna infrastruktura nujni predpogoj. Vendar se moramo prav tu iztrgati iz začaranega kroga. Kako spodbujati širitev optičnega omrežja v krajih, ki zaradi redke poslejenosti niso privlačni za zasebna podjetja?

Kjer je trg neuspešen, morata posredovati javni sektor in regionalno sodelovanje

Primeri najboljših praks, predstavljeni v ovkiru spletnih seminarjih Start-alp, prikazujejo dva uspešna pristopa. Podpora javnega sektorja, kot v primeru Širokopasovne pobude Koroška/AT (BIK), in regionalno sodelovanje, kot na primeru pobude "miaEngiadina".

BIK spodbuja širitev trajnostne širokopasovne infrastrukture v deželi Koroški. V primeru tržne nepopolnosti, tj. kadar se udeleženci na trgu (telekomunikacijska podjetja) kljub subvencijam ne širijo, posreduje BIK, sredstva pa zagotavlja avstrijska zvezna dežela Koroška.

Na tehnološkem področju je poudarek na optičnih vlaknih. Pasivne komponente so jasno omejene. To pomeni, da gre izključno za investicije v pasivno infrastrukturo, ki je udeležencem na trgu ponujena v obratovanje proti plačilu. Aktivne komponente in naprave za končne uporabnike niso del dejavnosti družbe BIK.

Sodelovanje je ključ do uspeha 

To je moto pobude "miaEngiadina", ki se z regionalnim sodelovanjem ukvarja s problemom tanjšanja digitalne infrastrukture v švicarskem Engadinu. Optično omrežje se širi skupaj z ustreznimi lokalnimi zainteresiranimi stranmi. Tako "miaEngiadina" povezuje ljudi in razvija Engadin v priljubljen kraj za delo, življenje ter navdih za domačine, obiskovalce in goste.

Ustvarjanje dragocenih krajev za umik 

V tem segmentu že obstaja skupnost s skoraj 1000 člani. Mountain Hubs oz. gorski hubi imajo funkcijo ti. coworking pisarn z zelo dobro digitalno infrastrukturo, v katerih člani delajo skupaj. S seboj lahko pripeljejo tudi otroke. Medtem ko starši delajo, se otroci udeležujejo smučarskega tečaja ali pohodništva - tu se uveljavlja nova oblika turizma, tako imenovani delovni turizem. Zlasti zunaj sezone je to dobra priložnost za spodbujanje regionalne vrednostne verige. Pred delom in po njem pa člani uživajo v miru in tišini Engadina ter se ukvarjajo s številnimi športnimi in kulturnimi dejavnostmi.