Domov

Digitalizacija & delo

Digitalizacija premaguje razdalje in s tem tudi razlike med mestom in podeželjem. V svetu dela so priložnosti, ki jih prinaša digitalizacija, postale še posebej očitne v času pandemije. "Delo na daljavo" kot alternativa delovnemu mestu v podjetju ponuja možnost - brez tveganja za zdravje in večinoma brez omejitev - opravljanja dela v številnih sektorjih.

Vendar pa je za uspešen prehod na delovna mesta "od doma" potrebna ustrezna infrastruktura in pripravljenost delodajalcev, da se lotijo tega vprašanja in z njim povezanih izzivov. Prednosti niso le za zaposlene. Podjetniki in ustanovitelji se zaradi digitalnih rešitev soočajo tudi z novimi zahtevami glede izbire lokacije. Številni izdelki in storitve se lahko zagotavljajo in prenašajo digitalno ter tako zmanjšajo pomembne lokacijske pomanjkljivosti obrobnih lokacij.

Izboljšane razmere na kraju samem za številne panoge v kombinaciji z oddaljenim delom lahko sprožijo pozitivno spiralo razvoja v podeželskih skupnostih. Delovna mesta s selitvijo podjetij in "oddaljeno delo" proti izselitvi - kar pa bogati družbeno življenje in raznolikost skupnosti.