Domov

Projekt Start-Alp

Nova delovna okolja – nov življenjski slog

Digitalizacija spreminja naše vedenje- način dela, komuniciranja in vsakdanjega življenja. Občine to družbeno spremembo doživljajo kot izziv in opažajo, da dosedanji vzorci več niso učinkoviti. Želijo biti privlačne za svoje prebivalstvo in za podjetnike, za to pa potrebujejo digitalne rešitve na področju turizma, mobilnosti in komunikacij. 

‍Nove tehnologije je treba obravnavati kot priložnost in so lahko gonilo razvoja za boljšo kakovost življenja, nove oblike dela in s tem za konkurenčnost. 
Vzpostavitev novih, trajnostnih oblik poslovanja, kot so zagonska podjetja, na primer mladim akademikom omogoča, da se vrnejo v svojo domačo skupnost in najdejo zaposlitev v kraju bivanja. Tako lahko čas, ki ga porabijo za vožnjo na delo, izkoristijo kot prosti čas, ki ga lahko vložijo v prostovoljno delo v korist skupnosti in za kohezijo občine.  

Če občine podpirajo ustanavljanje novih podjetij, vlagajo v njihovo privlačnost za mlajšo generacijo in preprečujejo njihovo migracijo ali spodbujajo prihod mladih/družin. 

Podpora zagonskih podjetjem pomeni tudi premik k zelenemu gospodarstvu z nižjimi emisijami. Nove oblike poslovanja so pogosto povezane z osebnim računalnikom in internetno povezavo. Potrebujejo malo prostora, prinašajo manjše obremenitve zaradi prometa, umazanije ali hrupa in imajo primerljivo nizek ogljični odtis. 

Toda kako lahko občine spodbujajo ustanavljanje novih podjetij? Kateri pogoji so nujni za mlade ustanovitelje in kako lahko začnemo medsebojno izmenjavo? Kako se lahko občine prilagodijo potrebam "digitalne generacije", ki išče privlačne načine življenja in dela v alpskem prostoru?  

Alpske občine - pogosto priljubljene počitniške in rekreacijske destinacije,pa se z vedno več izzivi soočajo tudi na področju varstva podnebja in ohranjanja naravne krajine. Kako je mogoče namesto pritiska obiskovalcev in obremenitev zaradi prometa uveljaviti ekološko trajnostne trende? 

Cilj projekta Start-Alp je podati odgovore na ta vprašanja, zato je v obliki šestih spletnih webinarjev ponudil znanja ter izmenjavo izkušenj & primere najboljših praks - kot prenosljive modele - na temo ustvarjanja lokalne dodane vrednosti, trga dela, turizma, mobilnosti in kakovosti življenja.