Spodbujanje digitalne pismenosti v šolah

Poleg razlik na trgu dela pa obstajajo velike razlike med mestnimi in podeželskimi območji tudi na področju izobraževanja, kjer digitalizacija ponuja nove priložnosti za zmanjšanje neenakovrednih pogojev. Za družine je ključnega pomena, da imajo njihovi otroci dostop do visokokakovostnih in raznolikih izobraževalnih možnosti. Otroci in mladi se z digitalnimi mediji srečujejo že v zgodnjem otroštvu. Zato je še toliko bolj pomembno, da mlade generacije usposobimo za kompetentno in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij. Šole in druge izobraževalne ustanove imajo lahko pomembno vlogo pri usposabljanju učencev za učinkovito uporabo digitalnih aplikacij.

To se na primer izvaja v Engadinu v Švici v okviru pobude "miaEngiadina" z "miaScuola". Predpogoji za program digitalnega izobraževanja so bili ustvarjeni s povezovanjem šolskih stavb na optična omrežja in vzpostavitvijo Wi-Fi na šolskem področju. Tu so ključnega pomena digitalne veščine učečega osebja. V okviru "miaScuola" centralna platforma za sodelovanje zagotavlja izmenjavo in razvoj kompetenc med učitelji na temo digitalizacije. V razredu se lahko digitalno znanje prenaša pri posebej razvitih šolskih predmetih.