Domov

Individualni promet na področju turizma in rekreacije

Individualni prevoz ima pomembno vlogo v turizmu. V nasprotju z javnim prevozom je individualni prevoz - potovanje z lastnim avtomobilom do končne destinacije in nazaj - najpogostejši način prevoza v turističnih krajih na območju Alp.Promet in turizem vplivata drug na drugega, kar povzroča velike težave zlasti na podeželju in v majhnih vaseh z malo infrastrukture. Razlog za to je, da so alternative avtomobilu in ponudbe trajnostne, digitalne mobilnosti do izletniških destinacij redke ali pa se ne uporabljajo dovolj. Predvsem zadnji kilometer predstavlja največji izziv v regijah. Kako je mogoče potovati od postajališča javnega avtobusa ali železniške postaje do začetne točke prostočasne dejavnosti? Običajno na tem odseku ni javnega prevoza ali pa je ta zelo omejen. To pa vodi v konflikte z naravnim prostorom - ko gostje zaradi slabe infrastrukture, kot so parkirišča, parkirajo na robovih travnikov in gozdov. Enako velja za lokalne prebivalce, ki pogosto doživljajo parkirni kaos neposredno na svojem zemljišču.

Rešitve