Digitalni sistemi spodbud

Da bi se več ljudi preklopil na prevoz za varčevanje z viri, so potrebna določena spodbuda. Ker spodbude spodbujajo ljudi, da spremenijo svoje vedenje.

To velja tudi za aplikacijo Ummadum, ki nagrajuje ljudi, ki uporabljajo trajnostna prevozna sredstva - peš, s kolesom ali s carpoolom. To omogoča članom aplikacije, da zbirajo točke vsakič, ko so na poti z nizkimi emisijami. Te točke se lahko odkupijo v lokalnih trgovinah. Uporabnik prejme izdelke brezplačno – kar je spodbuda. Podjetja in skupnosti se lahko registrirajo pri tej aplikaciji in gradijo svojo skupnost in kupujejo točke kot spodbude za svoje člane. Te točke se nato izdajo članom, ki se premikajo trajnostno. Zato lahko občina zmanjša zasebni prevoz na eni strani, po drugi strani spodbuja lokalno dodano vrednost in podpira svoje lokalne prodajalce.