Domov

Nizka motivacija za trajnostno mobilnost

Za nakupovanje, na poti v službo ali na izletniške destinacije. Večino potovanj na območju Alp se opravi z lastnim avtomobilom. Avto je tako najpogostejše prevozno sredstvo. Trajnost in mobilnost sta v tem kontekstu v velikem nasprotju. Avtomobil zato ne onesnažuje le okolja, temveč pomeni tudi obremenitev za prebivalce zaradi hrupa, izpušnih plinov in parkirnega kaosa. Kako pa je prehod na trajnostne oblike mobilnosti lahko uspešen? Kako in v kolikšni meri je mogoče spodbuditi lokalno prebivalstvo, da se odpove avtomobilom in se namesto tega vozi s kolesom, avtobusom ali peš?  

Rešitve