"Digitalna izložba" - lokalni ponudniki povezani v digitalnem omrežju

Dober način za zadovoljitev vse večjih potreb kupcev glede izbire in ponudbe blaga je sodelovanje z regionalnimi podjetji  pri združevanju ponudbe prek digitalnih aplikacij.  

Primer tega je "Zadruga Cramars di Tolmezzo" v Furlanija Julijski krajini. Z »digitalnim oknom trgovine« sledi točno tej ideji digitalno razširjene ponudbe v lokalni oskrbi. Kombinacija živil in nežidnih proizvodov s storitvami v neposredni bližini potrošnikom omogoča dostop do široke palete proizvodov lokalnih podjetij. Stranke lahko izbirajo med prevzemom v bližnji trgovini in dostavo. To povečuje privlačnost in privlačnost za druge segmente strank.

Na ta način lahko storitev pomaga vzdrževati storitve in infrastrukturo prek lokalnih ponudnikov, tudi v oddaljenih skupnostih.Za življenje v manjših skupnostih je povezava in stik prek lokalnih trgovin in ponudnikov storitev bistvenega pomena za skupnost in izmenjavo.