Domov

Povečanje privlačnosti poslovnega nasledstva

V drobno strukturiranem območju Alp primanjkuje naslednikov na številnih kmetijah, pa tudi v trgovskih in maloprodajnih podjetjih. To je problem, ki podeželje tare že dolgo časa. Zaradi velikih razdalj do strank v mestnih središčih ter težkega dostopa do informacij in storitev mlada generacija v nadaljevanju poslovanja malih podjetij na obrobnih lokacijah ne vidi perspektive za prihodnost.

V številnih panogah pa lahko digitalne komunikacijske strategije in distribucijski kanali premagajo prostorske razdalje. Mreženje in izmenjava se intenzivno selita v virtualni prostor, dejanske fizične razdalje pa se umikajo v ozadje. Razvoj odpira nove priložnosti in lahko močno poveča privlačnost za naslednike podjetij. Glede na panogo in poslovni model lahko podjetja ali poslovna združenja uporabljajo različne digitalne rešitve. 

Rešitve