Kompas lokalnega razvoja

Kompas lokalnega razvoja je spletno orodje, ki zagotavlja usmerjenost in spodbuja interdisciplinarno načrtovanje in sodelovanje v okviru občinske uprave. Uvedba je možna z analizo sedanjega stanja na podlagi osmih področij delovanja, da bi se na podlagi tega opravila prednostna naloga in dolgoročno načrtovanje. S sodelovanjem uprave, politike in prebivalstva so razviti konkretni ukrepi. V smislu postopka upravljanja se ocena izvaja po fazi izvajanja, da bi se lahko ustrezno prilagodilo nadaljnje načrtovanje. V zvezi s podnebnimi spremembami je okoljska trajnost v tem procesu zelo pomembna - vendar celovito stališče vključuje tudi socialne in gospodarske vidike trajnostnega razvoja na občinski ravni.