Domov

Pomanjkanje načrtovanja na občinski ravni

Močne spremembe zunanjih vplivov - zaradi podnebnih sprememb ali trenutno zaradi pandemije Covid 19 - pomenijo za občine nove izzive na področju dolgoročnega načrtovanja. Da bi lahko načrtovali vnaprej ter se hkrati hitro in prožno odzivali na nove izzive, so potrebni postopki upravljanja, ki upoštevajo vsa področja delovanja občinske uprave in njihove medsebojne odvisnosti. V smislu stabilnosti in trajnosti je bistvenega pomena dolgoročno načrtovanje, ki presega zakonodajno obdobje.  

Številne občine nimajo strukturiranih postopkov za medresorsko sodelovanje. Poleg upravnih služb lahko k trajnostnim in široko podprtim odločitvam na področju načrtovanja pomembno prispeva tudi sodelovanje državljanov.

Rešitve