Proces digitalne udeležbe

Vključevanje zainteresirane javnosti v procese oblikovanja in odločanja na regionalni ali občinski ravni je v zadnjih desetletjih vse pomembnejše. Do zdaj so bili vzpostavljeni procesi sodelovanja večinoma potekali v okviru dogodkov iz oči v oči, kot so delavnice in pogovorni krogi. Digitalne rešitve lahko pomembno prispevajo k širjenju participativnega spektra in obravnavanju širših delov prebivalstva. Skupine ljudi, ki zaradi časovnih omejitev ali drugih ovir niso mogli sodelovati v dogodkih, imajo zdaj možnost sodelovati v procesu sodelovanja prek dopolnilnih digitalnih kanalov.

To sodelovanje v "virtualnem prostoru" je izvedla "Projektschmiede" v Vorarlbergu/AT - pospešeno z omejitvami, povezanimi s pandemijo. Izkušnje so pokazale digitalni prostor kot dragoceno dopolnilo osebnim srečanjem. Vendar pa jih ne morejo in ne smejo popolnoma nadomestiti.

Zanimivo možnost udeležbe digitalnih državljanov kaže tudi projekt "Bürgercockpit" v Zgornji Avstriji. Tukaj se virtualna izmenjava v povezavi z digitalnimi "geo-orodji" uporablja za postopke občinskega oblikovanja. Neposredno vključevanje digitalnih geopodatk in s tem natančna lokalizacija v procese načrtovanja lahko učinkovito podpira procese digitalne udeležbe.