Domov

Pomanjkanje možnosti soudeležbe prebivalstva

Vse več državljanov želi aktivno sodelovati pri oblikovanje svojega življenjskega okolja. Vključevanje prebivalstva v procese načrtovanja ponuja velike možnosti za občine, saj lahko uporabijo ustvarjalni potencial prebivalcev in bolje ujamejo njihove želje in skrbi.

Procesi udeležbe državljanov so v zadnjih desetletjih že pridobili na pomenu. Na podlagi večletnih izkušenj so se participativni procesi dodatno razvijali in vzpostavili kot uspešni modeli pri načrtovanju na regionalni in občinski ravni. Pogosto pa so za sodelovanje v dogodkih iz oči v oči naslovljene le majhne ciljne skupine, zaradi česar vnos ne vključuje skrbi vseh skupin prebivalstva.

Kako lahko digitalne rešitve ustvarijo dostop do procesov sodelovanja z nizkim pragom za integracijo večjih delov skupin prebivalstva?

Rešitve