Regionalno sodelovanje & mreženje

V podeželskih skupnostih z manjšimi strukturami lahko podjetja in organizacije koristijo z obsežnim znanjem in človeškimi viri. Za izvajanje digitalnih aplikacij sta regionalno sodelovanje in mreženje ključni dejavnik uspeha manjših podjetij. Prednosti so učinkovita uporaba finančnih in časovnih virov.

Tu lahko sodelovanje v vrednostni verigi, tako kot v primeru Holzforum Allgäu/DE, zagotovi informacijsko korist. Z ogledom celotne vrednostne verige – od gozdarstva in žag do predelave in distribucije – se lahko poleg povečanja lokalne dodane vrednosti spodbuja tudi ekološka trajnost. Odločitev o trajnostnem nakupu omogoča aplikacija za prikaz ekološkega odtisa. Ta aplikacija je razvita v sodelovanju z raziskovalnimi institucijami.

Pogosto združitev podobnih podjetij, kot so mlečne storitve v Käsestrasse Bregenzerwald/AT, prinaša sinergije in omogoča vstop v digitalne aplikacije. Na primer, sirne specialitete se zdaj tržijo tudi preko spletne trgovine, ki deluje skupaj za vse mlečne storitve na Bregenzerwald Cheese Route.