Domov

Pomanjkanje digitalne pismenosti

Hiter razvoj novih digitalnih rešitev podjetjem ponuja številne priložnosti. Vendar pa je pri vstopu v nove digitalne aplikacije in prehodu nanje pogosto treba premagati nekaj ovir.V vsakdanjem poslovanju ni dovolj časa, da bi se izčrpno seznanili z digitalnimi rešitvami in pretehtali, katere aplikacije so smiselne za lastno podjetje. Poleg omejenih človeških virov številnim podjetjem primanjkuje tudi informacijskih spretnosti za izvajanje digitalnih inovacij. Pomemben predpogoj predstavljata motivacija in pogum, skupaj z zaposlenimi ubrati nove "digitalne" poti. Pomemben prvi korak so informacije in izmenjava izkušenj o tem, katere digitalne rešitve prinašajo prednosti za podjetje in katere predpogoje je treba za to ustvariti. Poleg tega so potrebne rešitve za učinkovito uporabo finančnih in človeških virov. 

Kakšne možnosti obstajajo za izpolnitev teh zahtev in posledično olajšanje začetka uporabe digitalnih rešitev? Kako se lahko digitalna kompetenca v zadevnih podjetjih izgrajuje na trajnosten način?

Rešitve