Domov

Manjkajoče informacije o gostu

Turistične destinacije pogosto nimajo dovolj informacij o svojih gostih: s katerimi dejavnostmi se ukvarjajo, katere storitve rezervirajo, kakšna starostna struktura gostov odhaja na počitnice v katerem letnem času, kam radi hodijo na večerjo. Če te informacije manjkajo, destinacije ne morejo oblikovati ponudb, prilagojenih gostu. To pa ni dober predpogoj za zagotavljanje zvestobe gostov. Gostje namreč želijo individualna doživetja, ki izpolnjujejo njihova pričakovanja. Zbiranje in analiziranje podatkov o gostih s pomočjo digitalnih aplikacij, kot so aplikacije in destinacijski portali, lahko to stanje izboljša in destinaciji ponudi dodano vrednost.

Rešitve